Omega-liikuntasaumaprofiilit

Omega on valmiiksi raudoitettu ja koottu, mittatarkka, tukeva, limijatkoksin toteutettava betonilattioiden liikuntasaumaprofiili. Sitä käytetään maanvaraisissa betonilattioissa, joihin ei kohdistu erityisen suuria pyöräkuormia.

L-saumaprofiili.jpg

Tuote sallii lattian kutistumaliikkeet sauman suuntaisesti ja kohtisuoraan saumaa vastaan. Saumaprofiili kykenee välittämään sauman reunalla olevan kuorman sauman toiselle puolelle jopa
20 mm aukeamalla.

Omega-LS-esite.pdf

Profiilista on myös Mini-Omega -versio, joka on tarkoitettu pintabetoniin.

Mini-Omega LS-esite.pdf