Semtu – betoniteollisuuden vaikuttaja jo vuodesta 1942

Semtu Oy on toiminut jo vuodesta 1942 rakennusmateriaalien ja rakennusalan kehitysratkaisujen esille tuojana. Semtun rooli teknisenä tukkukauppiaana on vahva laajan päämies- ja asiakasverkoston ansiosta. Toimintakenttämme on Suomi, Viro ja Latvia.

Konsernimme toiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan, hyvään logistiikkaosaamiseen ja maailmanlaajuiseen toimittajaverkostoon. Pyrimme löytämään toiminta-alueellemme teknisesti ja laadullisesti parhaat tuotteet.  

Toimintamallimme on uusien tuoteratkaisujen esille tuominen ja lisäarvon luominen asiakkaillemme. Asiakas on työnantajamme, jota haluamme kuunnella ja auttaa.

Toiminnassamme noudatamme tiukkoja laatu- ja ympäristömääräyksiä. Tavara- ja raaka-ainetoimittajiltamme edellytämme vastaavia toimintamalleja. Tuotteidemme tulee olla lakien ja määräysten mukaisia ja toimia ilmoitetulla tavalla. Eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on meille tärkeää.

Olemme sitoutuneita tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Tämä on mahdollista monivuotisten asiakas- ja toimittajakumppanuuksien kautta sekä seuraamalla tiiviisti alan kehitystä eri kontaktien, tapahtumien ja medioiden välityksellä.

Semtu-konserniin kuuluvat AS Semtu Virossa sekä SIA Semtu Latviassa. 

Yrityksen synty ja nimi

Yritys syntyi betonialan järjestöjen aloitteesta jatkosodan aikana vuonna 1942.  Syntynyt hankintayhtiö, Sementtivalimokeskus Oy, turvasi valimotoimintaa ja raaka-aineiden saatavuutta. Alkuvuosina toiminta painottui lähinnä värien ostoon betonikattotiilivalmistajille.

Toiminnan keskittyessä entistä enemmän tuotteiden hankintaan valimoteollisuudelle yhtiön nimi päätettiin 1950-luvulla muuttaa paremmin toimintaa kuvaavaksi Sementtivalimoiden Tukku Oy:ksi. Jo tuolloin puhekielessä käytettiin yrityksestä nimeä Semtu, josta tuli yrityksen virallinen nimi vuonna 1967.

Kehityksen vuosikymmenet

Sodan jälkeiset kiivaat rakennusvuodet toivat yrityksen tuotevalikoimaan nopeasti silloisen betoniteollisuuden kaipaamat koneet ja laitteet ja vähän myöhemmin myös jo joitakin rakennuskemian tuotteita. 50-luvun lopulla toiminta laajeni omaan teräsjäykistetuotantoon ensin Sipoossa ja myöhemmin v. 1975 perustetussa Seinäjoen tehtaassa. Oman valmistuksen tuotteisiin kuuluivat rengasraudoitteet, paalukärjet ja betonielementtien tartunnat.

Välitystoiminta Betoniteollisuudelle

Semtun toiminnan kehittyessä entistä enemmän välityskauppaan, Sipoon tuotantotilat muutettiin palvelemaan kasvavaa varastotarvetta. Tuotanto keskitettiin Seinäjoen tehtaalle.

Välitystoiminnan pääalueina olivat koko 70- ja 80-luvun betoniteollisuuden koneet ja laitteet, betoniputkitiivisteet ja betonikemikaalit. Konemyynnin osuus liikevaihdosta oli noina vuosina merkittävä.

Kansainvälistyminen ja muutosten aika

1980-luvun lopussa yritys siirtyi toimivan johdon omistukseen silloisilta 42 omistajalta, jotka olivat betoni- ja rakennusalan yrityksiä ympäri Suomen. Tämä muutos käynnisti yrityksessä uuden kehitysvaiheen, jonka kuluessa yritys laajentui lähialueelle Baltiaan. Vuonna 1992 perustettiin tytäryritys Viroon ja muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1997 Latviaan.

1990-luvun alun lama toi muutoksia myös yrityksen rakenteeseen. Semtu keskittyi toimimaan alaa palvelevana ja ratkaisuja tuovana tukkukauppiaana luopuen omasta teräsosien valmistuksesta Seinäjoella vuonna 1995.

Palvelukonseptia vauhdittamaan yrityksen Suomen toiminnat keskitettiin vuonna 1998 Sipoon Talmaan, jonne valmistui toimisto varaston välittömään läheisyyteen.

2000-luku ja Semtu nyt

Muutos kone- ja värikauppiaasta monipuoliseksi betonialan ratkaisujen tarjoajaksi on ollut suuri.

1990-luvun alussa käynnistynyt kiinnitys- ja nosto-osien maahantuonti ja myynti on tärkeä osa Semtun nykyliiketoimintaa. Tarjoamme myös erikoissideaineista ja kemikaaleista lähtien lähes kaikkea betoni- ja laastiteollisuuden raaka-ainetarpeisiin. Käynnistimme vuonna 2010 myös omien Sem®-lisäaineiden valmistuksen. Toimintamme on laajentunut kattamaan myös lattia- kallio- ja korjauspuolen tuotteita aina enenevässä määrin. Asemamme työmaiden tavarantoimittajana on myös laajentunut.

Digitalisaation myötä Semtun liiketoimintaa kehitetään entistä palvelevammaksi. Asiakas on toimintamme keskiössä ja hyvä asiakaspalvelu sydämen asia!

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.