Raudoitustuotteet

Turun kehätien silta – Kaarina

Turun kehätie (E18) kuuluu Suomen merkittävimpiin tieyhteyksiin ja se on tärkeä osa  sekä Suomen että Euroopan laajuista kuljetusverkkoa. E18-tien läpi kulkee merkittävä määrä tavarakuljetuksia satamiin ja lentokentille sekä se on myös tärkeä linkki työmatkaliikennenäkökulmasta. Jotta Kausela-Kirismäki-tieosuus täyttää EU:n asettamat pääyhteyksien laatutasovaatimukset, tulee tieverkko-osuuden toiminnallisuutta parantaa vuoteen 2030 mennessä. Parannustoimenpiteiden myötä Turun kehätiestä tulee korkealuokkainen nelikaistainen väylä, josta poistetaan tasoliittymät sekä luodaan rinnakkaisteiden ja jalankulku- ja pyöräilyväylien verkosto.

Osa tätä osuuden parannustyötä on Hämeentien yli kulkeva 68 metriä pitkä Kauselan risteyssilta T-1814, jota levennettiin 2 metrillä. Samalla teräsbetonista laattasiltaa korjattiin ja mm. kaiteet, pintarakenteet ja kuivatuslaitteet uusittiin. Sillan saneerauksen yhteydessä jo olemassa olevia raudoituksia jatkettiin Semtun ALC-alligaattorijatkoksilla. Ruuvikiristeisellä alligaattorijatkos ALC:llä samankokoiset raudoitukset voidaan jatkaa täydellä kapasiteetillä harjateräsmitoille Ø10 - Ø40 mm. Kohteen tilaaja on Väylävirasto, joka toteuttaa projektin yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Pääurakoitsijana STK-projektissa toimii Kreate. Työ valmistuu vuonna 2023.

ALC_E2 silta.jpg

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.