Betoniteollisuuden koneet

Rudus Myllypuro betonitehdas – Tampere

Vuonna 2016 Rudus perusti työryh­män seuraamaan betonitehtaiden jätevirtoja, jonka tavoitteena oli nostaa betoni­tehtaiden kierrätysastetta ja saavuttaa pit­källä tähtäimellä jopa 100 %:n kierrätysaste. Kierrätettävyydellä pyrittiin parantamaan ympäristöystävällisyyttä sekä aikaansaamaan kustannussäästöjä. Myllypuron vanha, ruuvipesuriin perustuva pesulaitos, ei vastannut Ruduksen tavoitteita, joten Rudus teki investointipäätöksen hankkia uuden tyyppistä tekniikka edustavan rumpupesurin.

Semtun edustama Gecon Flotmat F15-Kombi -rumpupesuri vakuutti Ruduksen kompaktilla rakenteellaan sekä kustannustehokkuudellaan. Lisäksi Gecon henkilökohtainen käynti paikan päällä vahvisti käsitystä toimittajan luotettavuudesta. Projekti sujui hyvin aina tilauksesta asennukseen asti ja käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Rumpupesurin pääkäyttäjät ovat kehuneet Gecon laitteistoa helppokäyttöiseksi sekä nopeaksi huoltaa. Lisäksi selkeää kustannushyötyä on jo havaittavissa; autot eivät enää aja kaatopaikalle jätebetonia, vaan se puretaan pesurille. Tulevaisuudessa Rudus tulee uusimaan muidenkin tehtaidensa laitteistoja, joten hyväksi todettu yhteistyö Semtun kanssa saa jatkoa.

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.