Kuidut

Betonissa käytetään erilaisia kuituja parantamaan betonin ja laastin ominaisuuksia kuten veto- ja taivutusvetolujuutta, leikkauslujuutta ja iskunkestävyyttä. Kuidut antavat myös betonille lisäominaisuuksia kuten pienempää halkeilua ja halkeamaleveyttä, massan parempaa koossapysyvyyttä jne. Kuitubetoni on valmiiksi raudoitettua betonimassaa, joka nopeuttaa huomattavasti rakenteen toteutusaikaa. Kuitujen sekoittaminen betoniin on helppoa joko manuaalisesti tai erilaisten automaattisten annostelulaitteiden avulla.

Käytettäviä kuitutyyppejä on monia, joista yleisimmät ovat teräskuidut. Lisäksi on tarjolla erilaisia synteettisiä kuituja kuten polymeeri- ja polypropeenikuituja sekä lasikuituja.

Teräskuitujen ja ns. rakenteellisten muovikuitujen annostelumäärät lasketaan mitoitusohjelmien avulla, kun taas ohuemmat muovikuidut ja lasikuidut annostellaan kokemusperäisesti.      

Tyypillisiä kuitubetonin käyttökohteita ovat maanvaraiset betonilattiat, pintabetonit, ruiskubetoni, betonituotteet ja betonielementit. Kantavissa betonirakenteissa ei toistaiseksi käytetä kuituja raudoitteena. Alapohjan paalulaatoissa käytetään teräskuitujen ja perinteisen raudoituksen yhdistelmiä. Useimmilla kuitutyypeillä on CE-merkki.

Lasikuidut

Betonimassoihin ja laasteihin sitkistäväksi raudoitteeksi.

Mikro- ja makrokuidut

Plastisen kutistuman aiheuttaman halkeilun hallintaan.

Teräskuidut

lisäävät betonin taivutusvetolujuutta, leikkauslujuutta ja dynaamisen rasituksen kestävyyttä.

 

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.