Betonin lisäaineet 

Betoni on sementin, kiviainesten ja veden seos. Lisäaineet ovat varta vasten betonin erilaisiin ominaisuuksiin vaikuttavia kemikaaleja, joita lisätään pieniä määriä. Lisäaineet parantavat ja/tai muuttavat betonin ominaisuuksia.

Betonin lisäaineet mahdollistavat betonin ominaisuuksien säätämisen eri käyttötarkoituksiin soveltuviksi sekä helpottavat betonin valmistajaa hallitsemaan ja muuttamaan betonin ominaisuuksia betonin tilaajan odotuksien ja vaatimuksien mukaisiksi.

Lisäaineilla voidaan saada mm. seuraavia hyötyjä:

  • parempi työstettävyys esim. valmistettaessa tehonotkistettua betonia ja itsetiivistyvää betonia
  • korkeampi puristuslujuus
  • korkeampi tiivistysaste ja parempi tiiviys ilman hiilidioksideja sekä klorideja vastaan
  • paremmat säänkestävyysominaisuudet
  • sitoutumisajankohdan säätömahdollisuus
  • betonin tiheyden säätömahdollisuus (esim. vaahtobetoni)
  • betonin parempi koossapysyvyys (esim. vedenalaisissa betoneissa) 

Lisäaineiden käyttö ja säilytys edellyttävät huolellisuutta. Tutustu Suomen lisäainetoimittajien tekemään

Yleisohjeeseen

jota noudattamalla voidaan edesauttaa laadukkaan betonin valmistamista.

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.