Betoniteollisuuden koneet
Kalliorakentaminen

SRV Infra Oy – HÄNY-injektointiyksikkö

SRV Infran kalliorakennus toteuttaa suuria vaativia maanalaisia kalliotiloja; tunnelilouhintaa, kuiluja ja tilojen sisustusrakentamista. Projektien myötä syntyi tarve suuritehoisemmasta injektointiyksiköstä. Tommy Hemmilä, SRV Infran kalustopäällikkö kertoo, että nykyaikaisen automaattiyksikön investoinnilla SRV Infra pyrkii kasvattamaan urakan tehokkuutta ja samalla parantamaan työturvallisuutta vaativissa olosuhteissa. SRV Infra valitsi luotettavuudesta tunnetun Hänyn injektointiyksikön.

Monipuolinen Hänyn kalusto mahdollistaa injektoinnit mitä erilaisimmissa kohteissa. Automaattiset ja puoliautomaattiset injektointiyksiköt suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti ja kustannustehokkaasti. Hänyn laitteistot ovat erityisen tunnettuja laadukkuudestaan - tunnusomaista niille on korkea kulumisen kestävyys ja alhaiset ylläpitokustannukset.

”Hänyn valintaan vaikutti mm. merkin tunnettuus, laajalti käytössä olevat Hänyn pumput ja suomalainen jälleenmyyjä Semtu, joka hoitaa Hänyn tuotetuen ja jälkimarkkinoinnin”, kertoo Tommy. ”Asiakasta kuunneltiin hyvin tarkkaan ja muutokset kehitysvaiheessa otettiin huomioon. Myös laitetoimittajan halukkuus löytää yhdessä asiakkaan kanssa paras mahdollinen laitekokonaisuus vakuutti”, mainitsee Tommy Hänyn valintaan johtaneista kilpailueduista.

SRV Infran hankkima yksikkö on automaattinen FAIC 1000/2x710 -injektointiyksikkö. Kuiva-aineet annostellaan Ahlm:n ruuvikuljettimella varustettuun suursäkkisiiloon, jonka ohjaus pinnankorkeusmittauksin on yhdistetty PLC:hen. Kuljetin purkaa aineet punnituskennojen päällä olevaan HCM300-kolloidisekoittimeen. Valmistettu seos siirtyy HRW350-hämmentimeen, joita SRV Infran laitteessa on kaksi. Hämmentimen tankeista seos pumpataan kahdella ZMP710-mäntäpumpulla paineanturin ja virtausmittarin kautta ruiskutuslinjaan. Automaattilaitteistoa ohjataan kosketusnäytöltä ohjauspaneelista. SRV Infran laitteessa on myös kauko-ohjaus. DPV-rekisteröintilaitteen avulla tallennetaan paine, virtaus sekä pumpatut määrät eri ruiskutuslinjoille. Tämä informaatio on saatavilla USB-liitännän kautta PC:lle injektointipöytäkirjaan liitettäväksi. PLC:n kautta useita esiasetettuja pumpun ja muiden laitteiden toimintoja voidaan ohjelmoida manuaalisesti, tai käyttää laitosta automaattisesti valitsemalla haluttu resepti.

Häny SRV referenssi.jpg

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.