Notkistimet

Tehonotkistimilla saadaan betoni helpommin valettavaksi ja korkeampilaatuiseksi. Tehonotkistimilla on mahdollista päästä jopa 30 %:n vedenvähennykseen betonin työstettävyyden säilyessä ennallaan. Vedenvähennyksen tuomaa lujuuden kasvua voidaan hyödyntää vähentämällä tarvittavaa sementtimäärää. Sementtimäärän pysyessä samana voidaan alhaisemman vesisementtisuhteen avulla saavuttaa korkeampia lujuuksia, mikä mahdollistaa hoikempien rakenteiden valmistamisen ja paremman pitkäaikaiskestävyyden. Notkistimilla varhaislujuus kasvaa ja kutistumaa on helpompi hallita. Notkistin on välttämätön itsetiivistyvien massojen valmistuksessa. 

Lisäaineiden käyttö ja säilytys edellyttävät huolellisuutta. Tutustu Suomen lisäainetoimittajien tekemään yleisohjeeseen, jota noudattamalla voidaan edesauttaa laadukkaan betonin valmistamista.

Ohje Lisäaineiden vastaanotto ja säilytys

Alla ovat esitteet ja käyttöturvallisuustiedotteet Semtun valikoimissa olevista notkistimista jaoteltuina pääasiallisen käyttökohteen mukaan. Ne soveltuvat usein myös muihin kohteisiin, kysy lisätietoja teknisestä asiakaspalvelustamme.

Valmisbetoni

Sem®Flow MC -tehonotkistin - polykarboksylaatti

SemFlow MC esite

SemFlow MC käyttöturvallisuustiedote

SemFlow MC suoritustasoilmoitus/DoP

Adva®Flow 474 -tehonotkistin - polykarboksylaati

AdvaFlow 474 esite

AdvaFlow 474 käyttöturvallisuustiedote

AdvaFlow 474 suoritustasoilmoitus/DoP

Adva®Flow 484 -tehonotkistin - polykarboksylaatti

AdvaFlow 484 esite

AdvaFlow 484 käyttöturvallisuustiedote

AdvaFlow 484 suoritustasoilmoitus/DoP

Daracem®F -tehonotkistin - melamiinipolymeeri

Daracem F esite

Daracem F käyttöturvallisuustiedote

Daracem F suoritustasoilmoitus/DoP

WRDA®90-D -notkistin - lignosulfonaatti

WRDA 90-D esite

WRDA 90-D käyttöturvallisuustiedote

WRDA 90-D suoritustasoilmoitus/DoP

Elementtibetoni

Sem®Flow ELE 20 -tehonotkistin - polykarboksylaatti

SemFlow ELE 20 esite

SemFlow ELE 20 käyttöturvallisuustiedote

SemFlow ELE 20 suoritustasoilmoitus/DoP

Sem®Flow ELE-S -tehonotkistin - polykarboksylaatti

SemFlow ELE S esite

SemFlow ELE-S käyttöturvallisuustiedote

SemFlow ELE-S suoritustasoilmoitus/DoP

Sem®Flow ELE-ST -tehonotkistin - polykarboksylaatti

(erityisesti it-betoniin)

SemFlow ELE ST esite

SemFlow ELE-ST käyttöturvallisuustiedote

SemFlow ELE-ST suoritustasoilmoitus/DoP

Structuro 111X -tehonotkistin - polykarboksylaatti

Structuro 111-X esite

Structuro 111x käyttöturvallisuustiedote

Structuro 111X suoritustasoilmoitus/DoP

Structuro 200 -tehonotkistin - polykarboksylaatti

Structuro 200 esite

Structuro 200 käyttöturvallisuustiedote

Structuro 200 suoritustasoilmoitus/DoP

 

Maakostea Betoni

Quantec®PL-500 - notkistin

Quantec PL-500 esite

Quantec PL-500 käyttöturvallisuustiedote

Quantec PL-500 suoritustasoilmoitus/DoP

Quantec®PL-501 -notkistin

Quantec PL-501 esite

Quantec PL-501 käyttöturvallisuustiedote

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.