Notkistimet

Tehonotkistimilla saadaan betoni helpommin valettavaksi ja korkeampilaatuiseksi. Tehonotkistimilla on mahdollista päästä jopa 30 %:n vedenvähennykseen betonin työstettävyyden säilyessä ennallaan. Vedenvähennyksen tuomaa lujuuden kasvua voidaan hyödyntää vähentämällä tarvittavaa sementtimäärää. Sementtimäärän pysyessä samana voidaan alhaisemman vesisementtisuhteen avulla saavuttaa korkeampia lujuuksia, mikä mahdollistaa hoikempien rakenteiden valmistamisen ja paremman pitkäaikaiskestävyyden. Notkistimilla varhaislujuus kasvaa ja kutistumaa on helpompi hallita. Notkistin on välttämätön itsetiivistyvien massojen valmistuksessa.

Lisäaineiden vastaanotto ja säilytys -yleisohje

Lisäaineiden käyttö ja säilytys edellyttävät huolellisuutta. Tutustu Suomen lisäainetoimittajien tekemään yleisohjeeseen, jota noudattamalla voidaan edesauttaa laadukkaan betonin valmistamista.

Ohje Lisäaineiden vastaanotto ja säilytys

Alla ovat esitteet ja käyttöturvallisuustiedotteet Semtun valikoimissa olevista notkistimista jaoteltuina pääasiallisen käyttökohteen mukaan. Ne soveltuvat usein myös muihin kohteisiin, kysy lisätietoja teknisestä asiakaspalvelustamme.

Sem®Flow-notkistimien ympäristöseloste

Tehonotkistimet betoniteollisuudelle

Sem®Flow MC - polykarboksylaatti

SemFlow MC esite

SemFlow MC käyttöturvallisuustiedote

SemFlow MC suoritustasoilmoitus/DoP

Sem®Flow ELE 20 - polykarboksylaatti

SemFlow ELE 20 esite

SemFlow ELE 20 käyttöturvallisuustiedote

SemFlow ELE 20 suoritustasoilmoitus/DoP

Sem®Flow ELE-S - polykarboksylaatti

SemFlow ELE S esite

SemFlow ELE-S käyttöturvallisuustiedote

SemFlow ELE-S suoritustasoilmoitus/DoP

Sem®Flow KP - polykarboksylaatti

Sem®Flow KP esite

Sem®Flow KP käyttöturvallisuustiedote

Sem®Flow KP suoritustasoilmoitus/DoP

Sem®Flow KP+ - polykarboksylaatti

Sem®Flow KP+ esite

Sem®Flow KP+ käyttöturvallisuustiedote

Maakostea Betoni

Sem®Dens 501 

Sem®Dens 501 -esite

Sem®Dens 501 käyttöturvallisuustiedote

Sem®Dens 501 suoritustasoilmoitus/DoP

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.