Injektointiohjeita

Injektointi on rakenteissa olevien halkeamien ja muiden tyhjätilojen täyttämistä. Paineen kehittä­miseen käytetään erilaisia käsi- tai konekäyttöisiä pumppuja. Injektointi on paras tapa korjata raken­teen halkeamat koska se parantaa merkittävästi rakenteen säilyvyyttä ja palauttaa rakenteen kes­tävyyden suunnitellulle tasolle.

Rakenteellinen injektointiohje

Vesivuotojen injektointi -työohje

Sem®Ject asennusohje

Injektointi-avaus4.jpg

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.