Sementit ja seosaineet

Betonissa sideaineiden tehtävänä on liimata kiviainekset yhteen kovaksi kestäväksi rakenteeksi. Sementti on betonin tärkein sideaine. Sementtien laatuvaatimukset on määritelty sementtistandardissa SFS-EN 197-1.

Standardi jakaa sementit viiteen eri päälajiin CEM  I - CEM V niiden sisältämien seosainemäärien ja -laatujen mukaan. Lujuusluokkia on määritelty kolme, joista Suomessa on käytössä kaksi: 42,5 ja 52,5. Rakenteellisessa betonissa tulee aina käyttää standardin mukaisia CE-merkittyjä sementtejä.

Yleisimmin käytettävät sementit ovat väriltään harmaita. Väri aiheutuu niiden sisältämistä rautayhdisteistä.  Markkinoilla on useita laatuja, mutta Suomessa yleisimmin käytetyt laadut ovat portland- tai portlanseos-sementtejä. Myyntivalikoimissamme ei ole tällä hetkellä harmaita rakennussementtejä.

Sementtikasa.jpg

Valkosementti

täyttää normaalin sementtistandardin luokat, mutta sen rautapitoisuus on erittäin alhainen. Näin ollen valkosementtiä käyttämällä saadaan aikaan vaaleita, tarvittaessa valkoisia pintoja ja väribetonissa kirkkaita värisävyjä värien tullessa paremmin esille.

Valkosementti soveltuu ominaisuuksiltaan sekä valkoisten että värillisten elementtien ja betonituotteiden valmistukseen. Valkosementti on laajalti käytössä myös laastien ja tasoitteiden valmistuksessa. Tuote soveltuu hyvin alkalinkestävyyttä vaativien rakenteiden sementiksi. Haluttaessa vähemmän härmehtiviä tuotteita, esimerkiksi pihakivituotannossa, valkosementti on erinomainen apu. 

Cimsa

Cimsa valkosementti esite

Cimsa valkosementti käyttöturvallisuustiedote

Cimsa valkosementti suoritustasoilmoitus/DoP

Aluminaattisementti 

on erikoissementti, jota käytetään pääasiallisesti tulenkestävien tuotteiden ja itsestään leviävien lattiatasoitteiden valmistuksessa. Sementin vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 14647.

Electroland

Electroland-aluminaattisementti esite

Electroland-aluminaattisementti käyttöturvallisuustiedote

Electroland-aluminaattisementti suoritustasoilmoitus/DoP

Mikrosilika 

on mineraalinen seosaine, jota käytetään betonin lujuuden ja tiiviyden parantamiseen. Silikan vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 13263.

Elkem

Elkem-microsilica 920D esite

Elkem-microsilica 920D käyttöturvallisuustiedote

Elkem-microsilica suoritustasoilmoitus/DoP

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.