Sementit ja seosaineet

Betonissa sideaineiden tehtävänä on liimata kiviainekset yhteen kovaksi kestäväksi rakenteeksi. Sementti on betonin tärkein sideaine. Sementtien laatuvaatimukset on määritelty sementtistandardissa SFS-EN 197-1. Standardi jakaa sementit viiteen eri päälajiin CEM  I - CEM V niiden sisältämien seosainemäärien ja -laatujen mukaan. Lujuusluokkia on määritelty kolme, joista Suomessa on käytössä kaksi: 42,5 ja 52,5. Rakenteellisessa betonissa tulee aina käyttää standardin mukaisia CE-merkittyjä sementtejä.

Yleisimmin käytettävät sementit ovat väriltään harmaita. Väri aiheutuu niiden sisältämistä rautayhdisteistä.  Markkinoilla on useita laatuja, mutta Suomessa yleisimmin käytetyt laadut ovat portland- tai portlanseossementtejä. Myyntivalikoimissamme ei ole tällä hetkellä harmaita rakennussementtejä.

Valkosementit täyttävät normaalin sementtistandardin luokat, mutta niiden rautapitoisuus on erittäin alhainen. Näin ollen valkosementtiä käyttämällä saadaan aikaan vaaleita, tarvittaessa valkoisia pintoja ja väribetonissa kirkkaita värisävyjä värien tullessa paremmin esille.

Aluminaattisementti
on erikoissementti, jota käytetään pääasiallisesti tulenkestävien tuotteiden ja itsestään leviävien lattiatasoitteiden valmistuksessa. Sementin vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 14647.

Electroland Aluminaattisementti-esite 
Electroland-aluminaattisementti-ktt.pdf

CE-merkitty: suoritustasoilmoitus

Valkosementti soveltuu ominaisuuksiensa puolesta sekä valkoisten että värillisten elementtien ja betonituotteiden valmistukseen. Valkosementti on laajalti käytössä myös laastien ja tasoitteiden valmistuksessa. Tuote soveltuu hyvin alkalinkestävyyttä vaativien rakenteiden sementiksi. Haluttaessa vähemmän härmehtiviä tuotteita esimerkiksi pihakivituotannossa, valkosementti on erinomainen apu.

Cimsan-valkosementti-esite.pdf  
Cimsan-valkosementti-ktt.pdf

CE-merkitty: suoritustasoilmoitus 

Injektointisementti on erikoissementti, joka jauhetaan erittäin hienoksi, jotta sementtiliima saadaan tunkeutumaan mahdollisimman syvälle kalliohalkeamiin. Sementtiä käytetään sekä kallio- että maaperästabiloinneissa sekä ankkurien injektoinnissa. 

Mikrosilika on mineraalinen seosaine, jota betoniteollisuus on käyttänyt vuosikymmeniä betonin lujuuden ja tiiviyden parantamiseen. Silikan vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 13263.

Elkem-microsilica – 920 D-esite

CE-merkitty: suoritustasoilmoitus