Teräskuidut

Teräskuitubetoni on lujilla teräskuiduilla raudoitettua betonia. Teräskuitubetonin etuna on valunopeus ja halkeaman jälkeinen kuormankantokyky. Kuidut annostellaan betonimassaan joko betoniaseman sekoittimeen tai kuljetusautoon. Annostelun jälkeen betonia sekoitetaan kunnes liimakammat ovat auenneet. Sen jälkeen massa on valukunnossa.
WF-pieni.jpg
Tasaisesti jakautuneet kuidut jakavat kuormituksia joka suuntaan kolmiulotteisesti. Kuidut lisäävät betonin taivutusvetolujuutta, leikkauslujuutta ja dynaamisen rasituksen kestävyyttä.  Teräskuitubetoni on sitkeä ja kestävä materiaali, joka soveltuu lattioihin, ruiskubetoniin, elementteihin ja betonituotteisiin ja lähitulevaisuudessa myös kantaviin rakenteisiin.

Teräskuitubetonin ominaisuudet riippuvat teräskuidun neljästä tärkeästä ominaisuudesta:
1) Kuidun pituus [mitä pidempi kuitu, sen parempi, maksimipituus 60 mm]
2) Kuidun vetolujuus [korkea vetolujuus 800 - 3000 MPa. Mitä korkeampi
     vetolujuus sitä korkeampilujuuksista betonia tarvitaan kuidun veto-
     lujuuden hyödyntämiseksi]
3) Kuitujen kappalemäärä [suuri kuitukappalemäärä lisää kuitu-
     kapasiteettia, joka ilmaistaan hoikkuusluvulla = kuidun pituus/pyöreä
     halkaisija. Korkeampi hoikkuusluku kertoo suuremmasta kuitujen kappalemäärästä]
4) Kuidun sekoittuvuus [kuitujen tulee sekoittua tasaisesti betoniin. Jos
     teräskuidun hoikkuusluku>55, ne alkavat palloontua sekoitusvaiheessa.
     Tämä estetään liimaamalla kuidut levyiksi niin, että liima antaa periksi
     betonimassan veden vaikutuksesta ja kuidut leviävät tasaisesti betoniin.]

WireFib® teräskuidut valmistetaan kylmävedetystä teräslangasta, jonka vetolujuus on >1000 MPa. Kuitu on varustettu ankkurointikoukulla parhaan ankkuroinnin varmistamiseksi. Kuitujen toimituspituudet ovat 40 ja 60 mm ja vastaavat hoikkuusluvut 75 ja 80. Kuidun nimessä näkyvät molemmat arvot hoikkuusluku ensin mainittuna WireFib® 75/40 ja WireFib® 80/60

WireFib® 50/1,0 on 50 mm pitkä irtokuitu, jonka hoikkuusluku on 50. Tuotetta saa tilauksesta.
Esitteet ja käyttöselosteet:
Wirefib G7540-esite.pdf
WireFib-8060-esite.pdf
WireFib-8060-paalulaatta-esite.pdf                                     

Suoritustasoilmoitukset:
DoP-WireFib-8060.pdf

Lue lisää kuitujen eri käyttökohteista