Notkistimet

Tehonotkistimilla saadaan betoni helpommin valettavaksi ja korkeampilaatuiseksi. Tehonotkistimilla on mahdollista päästä jopa 30 %:n vedenvähennykseen betonin työstettävyyden säilyessä ennallaan. Vedenvähennyksen tuomaa lujuuden kasvua voidaan hyödyntää vähentämällä tarvittavaa sementtimäärää. Sementtimäärän pysyessä samana voidaan alhaisemman vesisementtisuhteen avulla saavuttaa korkeampia lujuuksia, mikä mahdollistaa hoikempien rakenteiden valmistamisen ja paremman pitkäaikaiskestävyyden. Notkistimilla varhaislujuus kasvaa ja kutistumaa on helpompi hallita. Notkistin on välttämätön itsetiivistyvien massojen valmistuksessa. Katso lisätietoja vertailutesteistä.

Lisäaineiden käyttö ja säilytys edellyttävät huolellisuutta. Tutustu Suomen lisäainetoimittajien tekemään yleisohjeeseen, jota noudattamalla voidaan edesauttaa laadukkaan betonin valmistamista.

Alla ovat esitteet ja käyttöturvallisuustiedotteet Semtun valikoimissa olevista notkistimista jaoteltuina pääasiallisen käyttökohteen mukaan. Ne soveltuvat usein myös muihin kohteisiin, kysy lisätietoja teknisestä asiakaspalvelustamme.

Valmisbetoni

Sem®Flow MC -tehonotkistin Polykarboksylaatti       
Semflow-MC-esite.pdf 
SemFlow-MC-ktt.pdf 

CE: Suoritustasoilmoitus

Adva®Flow 474 -tehonotkistin Polykarboksylaatti
Adva-Flow-474-esite.pdf 
Adva-Flow-474-ktt.pdf 

CE: Suoritustasoilmoitus

Adva®Flow 484 -tehonotkistin Polykarboksylaatti
Adva-Flow-484-esite.pdf  
Adva-Flow-484-ktt.pdf  

CE: suoritustasoilmoitus

Daracem®F -tehonotkistin Melamiinipolymeeri
Daracem-F-esite.pdf  
Daracem-F-ktt.pdf

CE: suoritustasoilmoitus

WRDA® 90-D -notkistin Lignosulfonaatti
WRDA-90-D-esite.pdf  
WRDA-90-D-ktt.pdf

CE: suoritustasoilmoitus

Elementtibetoni

Sem®Flow ELE 20 -tehonotkistin Polykarboksylaatti
Sem®Flow-ELE-20-esite.pdf  
Sem®Flow-ELE-20-ktt.pdf

CE: suoritustasoilmoitus

Sem®Flow ELE-S -tehonotkistin Polykarboksylaatti

Semflow-ELE-S-esite.pdf
Sem-Flow-Ele-S-ktt.pdf

CE: suoritustasoilmoitus

Sem®Flow ELE-ST -tehonotkistin Polykarboksylaatti
- erityisesti it-betoniin

Semflow-ELE-ST-esite.pdf
Sem-Flow-Ele-ST-ktt.pdf

CE: suoritustasoilmoitus

Structuro 111X -tehonotkistin Polykarboksylaatti
Structuro-111-X-esite.pdf
Structuro-111X-ktt.pdf 

CE: suoritustasoilmoitius

Structuro 200 -tehonotkistin Polykarboksylaatti
Structuro-200-esite.pdf 
Structuro-200-ktt.pdf

CE: suoritustasoilmoitus

Maakostea betoni

Quantec®PL-500 -notkistin
Quantec-PL-500.pdf 
Quantec-PL-500-ktt.pdf

CE: suoritustasoilmoitus

Quantec® PL-501 -notkistin
Quantec-PL-501.pdf
Quantec-PL-501-ktt.pdf