Teräskuitujen käyttökohteita

Teräskuitubetonin tärkeimmät ja oleellisimmat käyttökohteet ovat:

 • Maanvaraiset betonilattiat 
  Maanvaraisissa lattioissa pyritään käyttämään mahdollisimman pitkää ja ohutta teräskuitua. Normaaliannostus on 20-40 kg/bm³. Pinnan huolellinen työstäminen ja erityisesti pinnan tärytys ennen sirotteiden hiertoa on ensiarvoisen tärkeää lopputuloksen kannalta. 

  Teräskuitujen annostus määritellään tarkkojen laskelmien perusteella, joissa pyritään huomioimaan kaikki maanvaraiselle lattialle tulevat rasitukset ja järkevät saumasijoittelut. 

 • Paalulaatat
  Teräskuitua käytetään raudoitteena myös alapohjan paalulaatoissa. Rakenne raudoitettaan lisäksi paalulinjoille asennettavilla palkkiraudoituksilla, jotka ovat normaalia harjaterästä. Palkkikaistat myös haoitetaan. Kuituannostus on 35 - 45 kg/bm³ riippuen laatan kuormituksesta. Maksimi paaluväli on 5 m. Laatta irrotetaan sokkeleista ja paaluhatuista ja annetaan kutistua vapaasti joka suuntaan. Laatan saumaväli on normaalisti 20 - 40 m ja sauma varustetaan kuormaa siirtävällä Omega- tai Cosinus-saumaprofiililla.

 • Ruiskubetonointi 
  Teräskuituraudoitetussa ruiskubetonissa kuidut ovat homogeenisesti jakautuneet betonimassaan muodostaen valmiiksi raudoitetun betonin vahvistamaan kallioseiniä tai muita vastaavia alustoja. 
  Kuitujen annostukset määritellään alan ohjeiston mukaan. Kuitubetonin taivutusvetolujuuskapasiteetti halkeilleessa tilassa määritellään joko palkki- tai laattatestillä. 

  Testausohjeet perustuvat Efnarcin raporttiin 1996: European Specification for Sprayed Concrete, joka on Euroopan ruiskubetonistandardin CEN/TC104 pohjana. 

Käyttöalueet: tunnelit, tunnelikorjaukset, tukimuurit, kaivokset.

Edut: nopeus, homogeeninen raudoitus, paksuusvaihtelut pieniä, hyvä tartunta alustaan, edullisuus, hyvä varmuus - erittäin sitkeä materiaali

 • Teräskuidut pintabetonissa 
  Raudoitusta vaativat pintalattiat kannatta tehdä teräskuitubetonista.  Lattian paksuudesta riippuen voidaan käyttää pitkiä tai lyhyitä teräskuituja. Kuitujen antama vetokapasiteetti voidaan laskea jäännöslujuuslukujen (R-arvojen) avulla.

 • Teräskuidut betonituotteissa ja elementeissä 
  Teräskuidut soveltuvat hyvin tiettyjen betonielementtien ja betonituotteiden raudoitukseksi. R-arvojen avulla voidaan laskea tarvittavat kuitumäärät ja ulkotiloihin tuleviin elementteihin on saatavissa sinkittyjä teräskuituja.

  Käyttöalueet: maakellarit, tunnelielementit, kuorielementit, tukimuurielementit, kaivonrenkaat, putket
  Edut:  nopeus, homogeeninen raudoitus, raudoitustyön helppous, soveltuu myös itsetiivistyvään betoniin, edullinen, hyvä varmuus

Teräskuitu.jpg

Semtu on rakennusalan tekninen tukkukauppa. Kehitämme ja toimitamme tuotteita ja ratkaisuja betoni- ja rakennusteollisuudelle – jo vuodesta 1942.